Hvad er en venteliste

Almene boliger udlejes efter et ventelisteprincip og Holbæk Boligselskab har sin egen venteliste. Det koster et gebyr om året at stå på venteliste til boligerne i Holbæk Boligselskab.

Tildeling

En ledig bolig tilbydes altid til ansøger med længst anciennitet efter en fordeling af:

• Boligsøgende der bor i samme afdeling eller selskab, der står på den interne venteliste.

• Boligsøgende der bor i samme afdeling eller selskab med en skilsmisseopskrivning.

• Fraflyttede beboer som har købt et boliggarantibevis.

• Boligsøgende på den eksterne venteliste.

• Boligsøgende på den eksterne venteliste der opfylder fleksible kriterie. (læs mere om de fleksible kriterie på siden find bolig, under boliggruppen)


Når du får tildelt en bolig, bliver din opnotering slettet.

Hvornår er jeg aktiv?

Vær opmærksom på du først er aktiv på ventelisten når din betaling er registreret hos Holbæk Boligselskab.

Hvad nr. er jeg på ventelisten?

Du skal først logge dig ind på siden. I fanerne øverst vælger du "min side". Hernæst går du ned i menuen som fremkommer i venstre side og vælger "Boligønsker". Du skal stå som aktiv for at kunne se dit nr. på de forskellige boliger, du er skrevet op til. (se evt. punktet, hvordan du skifter fra bero til aktiv). Under ventelisteplacering under hver gruppe, kan du se hvad nr. du står. Du skal stå som "aktiv" før nr. kommer frem.

Hvad er jeg skrevet op til?

Du logger dig ind på ventelisten - Vælg fanen ”min side” i øverste venstre hjørne. Gå ind under ”boligønsker” i menuen i venstre side, her kan du se alle de steder du er skrevet op til.

Hvad koster det at være på ventelisten?

Du betaler et gebyr ved oprettelse, derefter vil du modtage et ajourføringsgebyr én gang årlig.

Er boligen min når jeg modtager et tilbud?

Nej, lejetilbud sendes til flere ansøgere på samme tid. Den ansøger, der svarer “ja tak” til tilbuddet og har den længste anciennitet får lejemålet tildelt.

Kan jeg låne penge til indskuddet?

Ja, hvis du flytter i en almen bolig, kan du som udgangspunkt søge kommunen om lån til beboerindskud. Du kan søge, hvis du opfylder en række kriterier. Læs mere om lån til boligindskud på http://www.borger.dk/ Undersøg evt. også din lokale kommunes hjemmeside.

Fortrydelsesret ved opskrivning

Hvis du har fortrudt, du har skrevet dig på en venteliste hos Holbæk Boligselskab, har du 14 dages fortrydelsesret, hvor du kan få dine penge retur. For at få pengene retur skal du gøre følgende: Sendt et underskrevet brev eller en mail til Holbæk Boligselskab, hvor du oplyser, at du har fortrudt din opskrivning på ventelisten. Husk at oplyse dit opnoteringsnummer samt dit reg. nr. og kontonummer på din bankkonto. Har Holbæk Boligselskab modtaget disse informationer senest 14 dage efter, du betalte for oprettelse på ventelisten, tilbagebetaler vi din indbetaling direkte til din konto og sletter din opskrivning. Dette er dog ikke gældende, hvis du har fået bolig med opskrivningen.

Personlige oplysninger

De oplysninger, du indtaster på web.holbaekboligselskab.dk i forbindelse med opskrivning på venteliste on online betaling, er personlige og fortrolige. Holbæk Boligselskab sælger eller videregiver i intet tilfælde sådanne oplysninger til tredjemand uden dit forudgående samtykke, med mindre dette er påkrævet ved lov. Holbæk Boligselskab benytter ikke dine oplysninger til markedsføringsmæssige formål, herunder udsendelse af e-mails med reklameindhold, med mindre du har accepteret dette. Holbæk Boligselskab sletter eller anonymiserer personoplysninger, som er forældede, eller som ikke længere har relevans, f.eks. fordi vedkommende ikke har et (juridisk) forhold til Holbæk Boligselskab. Holbæk Boligselskab slette ikke oplysninger, som skal opbevares i henhold til lovgivning f.eks. til bogføringsmæssige formål.

Ekstern og intern venteliste

Ønsker du ikke at stå på intern venteliste, selv om du er lejer i Holbæk Boligselskab, kontakt venligst Holbæk Boligselskab.
Som intern ansøger forudsætter det at man afgiver den bolig man bor i, nå man får tildelt en ny bolig.
Fortrinsretten er først gældende, efter du har boet i boligen i 2 år. Intern venteliste gælder ikke for ungdomsboliger.
Der findes to typer af ventelister, en ekstern og en intern. Nye boligsøgende, der ikke er lejer i Holbæk Boligselskab, bliver opskrevet på en ekstern venteliste. Når du har fået tildelt en bolig, har du mulighed for at blive opskrevet på en intern venteliste i boligorganisationen. Det giver dig fortrinsret til andre boliger i boligorganisationens afdelinger, når de bliver ledige. Nye boligsøgende, der er lejer i Holbæk Boligselskab, bliver automatisk opskrevet på intern venteliste. Det giver dig fortrinsret til andre boliger i boligorganisationens afdelinger, når de bliver ledige.

Hvordan skriver jeg mig op?

Man kan enten vælge at søge på kortet eller søge på liste
(klik på søgeresultat på liste)

Du kan vælge den afdeling du ønsker at stå på venteliste til, ved at klikke på kortet eller ved at vælge ”område” ude til venstre på siden.

Alternativt kan du vælge at bruge “udvidet søgning”, hvor du har mulighed for at til vælge yderligere søge kriterier. Når du skriver vejnavnet i søgefeltet ude til venstre får du en lille grøn knap på kortet, hvor du kan klikke, og herefter får du vist afdelingens boliger. De boliger, du ønsker at skrive dig op til, lægger du i indkøbskurven ved at klikke på den lille indkøbsvogn til højre.

Du kan også klikke på "se boliggruppen" for at læse nærmere, inden du skriver dig op til boligen. Hvis du ønsker at søge flere boliger, skal du klikke på "tilbage til søgeresultatet" øverst i venstre hjørne og gentage proceduren med andre boliger. Når du har fundet alle de boliger, du gerne vil skrive dig op til, klikker du på indkøbskurven, og du kan nu se, de ønsker du har valgt.

Ønsker du at slette en enkelt valgt boliggruppe, kan du klikke på den lille affaldsspand ud for boliggruppen til højre. Når du har de boliger stående, som du ønsker at blive skrevet op til, klikker du på "gå til kassen".


Sådan skifter du din status?

Du logger ind på ventelisten. Du skal være på "min side""" i fanerne øverst på siden i venstre side. Hernæst vælger du "boligønsker i menuen i venstre side". Ovre til højre i billedet finder du nu en lys knap hvor i der står "sæt i bero" eller "sæt aktiv". Tryk på knappen.

Hvordan kan "vis placering" ændre sig?

Ansøger som er i ”bero” og har længere anciennitet end dig, kan gøre, at din placering ændres hvis de bliver aktiv søgende. Man optjener anciennitet selv om man står i bero, men får ingen tilbud fremsendt. Derudover slettes ansøgere, hvis det årlige gebyr ikke betales. Du skal være opmærksom på at det er din aktive placering som vises. Ventelisteplaceringen vil derfor altid være et øjebliksbillede og kan derfor kun betragtes som vejledende.

Hvem dækker "opskrivningen"?

Når man skriver sig op på ventelisten, skal man være opmærksom på, at det kun er den navngivne person, som skrives op - dvs. en eventuel partner/ægtefælle er ikke dækket af opskrivningen og kan derfor ikke få en bolig via denne opskrivning. Kun ved dødsfald kan opskrivningen overdrages. Ønsker man at sikre sig i tilfælde af eventuel skilsmisse, skal begge parter være skrevet op.

Hvad betyder fleksible kriterier?

Fleksibel udlejning betyder, at hvis du opfylder visse kriterier, kan du rykke op på ventelisten til et givent lejemål. Kommunen og de enkelte boligorganisationer aftaler kriterierne indbyrdes, og kan variere fra kommune til kommune. Typisk vil du kunne se under de enkelte boligafdelinger, om der er fleksibel udlejning.

Hvordan får jeg en ungdomsbolig?

Du kan skrive dig op på ventelisten til ungdomsboliger, fra du er 15 år, hvilket er gratis, og opspare anciennitet. For at komme i betragtning til en ungdomsbolig, skal du være ung under uddannelse, eller være ung med et særligt behov (forudsætter du er i et forløb hos kommunen)

Betingelser for køb af opskrivning

Kvittering:
Du vil automatisk modtage en e-mail med en ordrebekræftelse.

Betaling:
Hvis du ikke har betalt med kreditkort via hjemmesiden, men ønsker at få tilsendt et indbetalingskort, er betalingsfristen netto 30 dage. Sidste betalingsfrist vil fremgå af fakturaen. Du modtager et indbetalingskort til betaling af det årlige gebyr. Det er også muligt at betale via BetalingsService (BS). Hvis du ikke betaler, udgår din venteliste og din anciennitet. Der er ikke muligt at genoprette en udgået venteliste. Der er derfor vigtigt, at du oplyser din nye adresse til Holbæk Boligselskab, hvis du flytter. Vi sender ikke indbetalingskort til adresser uden for Danmark.


Regler for opskrivning

Du kan blive skrevet på venteliste, når du er fyldt 15 år. Du kan få en bolig, fra du er fyldt 18 år, da du skal være myndig for at kunne skrive under på en lejekontrakt.

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: Online Dispute Resolution website. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse: bolig@holbaekboligselskab.dk.